Μαθήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Για μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου

Με LEGO, VEX, Arduino και Scratch 2.0.

Τι είναι η ρομποτική για παιδιά

 Στα μαθήματα ρομποτικής για παιδιά, οι μικροί μαθητές φτιάχνουν κατασκευές lego χρησιμοποιώντας αισθητήρες και κινητήρες.


Σε κάθε κατασκευή εκπαιδευτικής ρομποτικής περιλαμβάνεται ένα hub το οποίο συνδέεται με τη θύρα usb του υπολογιστή. Πάνω σε αυτό συνδέεται ο κινητήρας και οι αισθητήρες. Μέσα από τη γλώσσα προγραμματισμού scratch μπορούμε να λάβουμε την τιμή ενός αισθητήρα ή να δώσουμε εντολή στον κινητήρα να περιστραφεί.

Ο κινητήρας (μοτέρ) συνδέεται πάνω στο hub και μπορεί να περιστρέφεται, είτε δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα.

Πάνω στον κινητήρα μπορούμε να τοποθετήσουμε μια έλικα ώστε να περιστρέφεται για παράδειγμα η έλικα ενός αεροπλάνου ή η προπέλα ενός πλοίου. Ή μπορούμε να τοποθετήσουμε τον άξονα κίνησης για τις ρόδες ενός lego αυτοκινήτου ώστε να δώσουμε κίνηση σε ένα όχημα.

Ο αισθητήρας κλίσης μετράει την κλίση ενός αντικειμένου. Καταλαβαίνει αν είναι στο επίπεδο (δηλαδή χωρίς κλίση), ή αν έχει κλίση προς τα δεξιά, προς τα αριστερά, προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Τι περιλαμβάνουν τα μαθήματα ρομποτικής για παιδιά

 

➤ Παρουσίαση των αισθητήρων και του κινητήρα.

Επεξήγηση στα παιδιά τρόπου σύνδεσης πάνω στο hub. 

➤ Δίνονται ιδέες στα παιδιά για να δημιουργήσουν τη δική τους κατασκευή χρησιμοποιώντας τα τουβλάκια της lego με το δικό τους πρωτότυπο τρόπο, και προσαρμόζοντας τον κινητήρα και τους αισθητήρες ώστε να δώσουν ζωή σε αυτό που έχουν φανταστεί.

➤ Διδασκαλία της γλώσσας προγραμματισμού scratch και Python.

Ρομποτική και προγραμματισμός για παιδιά

Η ρομποτική για παιδιά είναι στενά δεμένη με τον προγραμματισμό για παιδιά.

Πρέπει να γίνει διδασκαλία προγραμματισμού για παιδιά και συγκεκριμένα της γλώσσας προγραμματισμού scratch η οποία είναι γλώσσα προγραμματισμού για παιδιά και είναι η καταλληλότερη γλώσσα για να προγραμματίσουμε τον κινητήρα και τους αισθητήρες της ρομποτικής.

Στα μαθήματα προγραμματισμού για παιδιά πρέπει να διδαχθούν οπωσδήποτε οι βασικές αρχές της επιλογής και της επανάληψης.

Οι εντολές επιλογής χρησιμοποιούνται για να καθορίζουμε αν θα εκτελεστεί μια εντολή ή όχι. Με τις εντολές επιλογής στο scratch μπορούμε να αποφασίζουμε αν θα κινείται ή όχι ο κινητήρας. Επίσης, στις συνθήκες των εντολών επανάληψης μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τιμές του ασθητήρα απόστασης ή του αισθητήρα κλίσης.

Τις εντολές επανάληψης τις χρησιμοποιούμε όταν μια διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί πολλές φορές. Με τις εντολές επανάληψης στο scratch έχουμε τη δυνατότητα να περιστρέφουμε τον κινητήρα πολλές φορές.

 

Ωφέλη από τα μαθήματα ρομποτικής

 
  1. Η ρομποτική για παιδιά αποτελεί μια πολύ ευχάριστη δραστηριότητα
  2. Τα παιδιά αξιοποιούν πολύ ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους.
  3. Γνωρίζουν τις βασικές αρχές του αυτοματισμού και της ρομποτικής με αποτέλεσμα να έχουν πολύ καλύτερη αντίληψη της λειτουργίας των διαφόρων συσκευών που χρησιμοποιούν αυτοματισμούς.
  4. Μέσα από τα μαθήματα ρομποτικής για παιδιά, οι μαθητές μαθαίνουν προγραμματισμό, γνώση η οποία θα τους είναι πολύ χρήσιμη στο γυμνάσιο και στο λύκειο και αργότερα στο πανεπιστήμιο.
ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ. ΑΠΑΙΤΗΣΤΕ ΤΟ !!!!

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Share this: