Τμήματα Ενηλίκων - ECDL

Το πακέτο αυτό οδηγεί σε πιστοποίηση φορέων πιστοποιημένων από τον ΕΟΠΠΕΠ και αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ σε όλες τις προκυρήξεις.
 1. Word
 2. Excel
 3. Internet
 1. Windows
 2. Word
 3. Excel
 4. Internet
 5. Access
 6. Power Point
Γι’ αυτούς που θέλουν να ξεχωρίζουν
 1. ECDL Computing
 2. Photoshop
 3. Social Media Marketing
 4. Game Developer (Construct 2)
 5. Joomla
 6. CSS
 7. PHP
 8. C++(C plus plus)
 9. Visual Basic .NET (dot net)
 10. Java
 11. GIS
 12. CAD 2D/3D
 13. Λογιστική και πολλά άλλα

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Share this: