2018-09-06 Εξετάσεις Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου ECDL-GLOBAL CERT

2018-09-06 Εξετάσεις Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου ECDL-GLOBAL

Εξετάσεις ECDL

Ημερ. Εξέτασης      Ώρα έναρξης

12-09-2018              18:00

26-09-2018              18:00

8-10-2018                 18:00

15-10-2018                18:00

24-10-2018               18:00

31-10-2018                18:00

Εξετάσεις GlobalCert

Ημερ. Εξέτασης      Ώρα έναρξης

18-09-2018                 18:00

28-09-2018                 17:30

05-10-2018                 17:30

15-10-2018                 17:30

Share this: