free bootstrap builder

Τι είναι η ρομποτική για παιδιά

Στα μαθήματα ρομποτικής για παιδιά, οι μικροί μαθητές φτιάχνουν κατασκευές lego χρησιμοποιώντας αισθητήρες και κινητήρες.

Σε κάθε κατασκευή εκπαιδευτικής ρομποτικής περιλαμβάνεται ένα hub το οποίο συνδέεται με τη θύρα usb του υπολογιστή. Πάνω σε αυτό συνδέεται ο κινητήρας και οι αισθητήρες.
Μέσα από τη γλώσσα προγραμματισμού scratch μπορούμε να λάβουμε την τιμή ενός αισθητήρα ή να δώσουμε εντολή στον κινητήρα να περιστραφεί.
Ο κινητήρας (μοτέρ) συνδέεται πάνω στο hub και μπορεί να περιστρέφεται, είτε δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα. Πάνω στον κινητήρα μπορούμε να τοποθετήσουμε μια έλικα ώστε να περιστρέφεται για παράδειγμα η έλικα ενός αεροπλάνου ή η προπέλα ενός πλοίου. Ή μπορούμε να τοποθετήσουμε τον άξονα κίνησης για τις ρόδες ενός lego αυτοκινήτου ώστε να δώσουμε κίνηση σε ένα όχημα.
Ο αισθητήρας απόστασης μετράει την απόσταση ενός αντικειμένου από αυτόν. Δίνει μια τιμή από 1 μέχρι 100, ανάλογα αν το αντικείμενο είναι πολύ κοντά ή πιο μακριά από αυτόν.
Ο αισθητήρας κλίσης μετράει την κλίση ενός αντικειμένου. Καταλαβαίνει αν είναι στο επίπεδο (δηλαδή χωρίς κλίση), ή αν έχει κλίση προς τα δεξιά, προς τα αριστερά, προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

click για video

Τι περιλαμβάνουν τα μαθήματα ρομποτικής για παιδιά

 • Παρουσίαση των αισθητήρων και του κινητήρα.
 • Επεξήγηση στα παιδιά τρόπου σύνδεσης πάνω στο hub. 
 • Δίνονται ιδέες στα παιδιά για να δημιουργήσουν τη δική τους κατασκευή χρησιμοποιώντας τα τουβλάκια της lego με το δικό τους πρωτότυπο τρόπο, και προσαρμόζοντας τον κινητήρα και τους αισθητήρες ώστε να δώσουν ζωή σε αυτό που έχουν φανταστεί. 
 • Διδασκαλία της γλώσσας προγραμματισμού scratch.

Ρομποτική και προγραμματισμός για παιδιά

Η ρομποτική για παιδιά είναι στενά δεμένη με τον προγραμματισμό για παιδιά.
Πρέπει να γίνει διδασκαλία προγραμματισμού για παιδιά και συγκεκριμένα της γλώσσας προγραμματισμού scratch η οποία είναι γλώσσα προγραμματισμού για παιδιά και είναι η καταλληλότερη γλώσσα για να προγραμματίσουμε τον κινητήρα και τους αισθητήρες της ρομποτικής.
Στα μαθήματα προγραμματισμού για παιδιά πρέπει να διδαχθούν οπωσδήποτε οι βασικές αρχές της επιλογής και της επανάληψης.
Οι εντολές επιλογής χρησιμοποιούνται για να καθορίζουμε αν θα εκτελεστεί μια εντολή ή όχι. Με τις εντολές επιλογής στο scratch μπορούμε να αποφασίζουμε αν θα κινείται ή όχι ο κινητήρας. Επίσης, στις συνθήκες των εντολών επανάληψης μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τιμές του ασθητήρα απόστασης ή του αισθητήρα κλίσης.
Τις εντολές επανάληψης τις χρησιμοποιούμε όταν μια διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί πολλές φορές. Με τις εντολές επανάληψης στο scratch έχουμε τη δυνατότητα να περιστρέφουμε τον κινητήρα πολλές φορές.

click για video

Ωφέλη από τα μαθήματα ρομποτικής

 1. Η ρομποτική για παιδιά αποτελεί μια πολύ ευχάριστη δραστηριότητα
 2. Τα παιδιά αξιοποιούν πολύ ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους.
 3. Γνωρίζουν τις βασικές αρχές του αυτοματισμού και της ρομποτικής με αποτέλεσμα να έχουν πολύ καλύτερη αντίληψη της λειτουργίας των διαφόρων συσκευών που χρησιμοποιούν αυτοματισμούς.
 4. Μέσα από τα μαθήματα ρομποτικής για παιδιά, οι μαθητές μαθαίνουν προγραμματισμό, γνώση η οποία θα τους είναι πολύ χρήσιμη στο γυμνάσιο και στο λύκειο και αργότερα στο πανεπιστήμιο.

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ.      ΑΠΑΙΤΗΣΤΕ ΤΟ !!!!

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 2ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
 • ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 35€/ΜΗΝΑ (8 ΜΗΝΕΣ)
 • ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Παρασκευή,15 Σεπτεμβρίου


Συχνές Ερωτήσεις

- Επειδή η πληροφορική θεωρείται στις μέρες μας μια νέα μορφή «εγγραματοσύνης», όπως παλαιότερα η γραφή και η αριθμητική. «Ψηφιακά αγράμματος», ή «Τεχνολογικά  Αναλφάβητος», στις μέρες μας, είναι εκείνος που δε διαθέτει χρηστικές γνώσεις σχετικά με έναν Η/Υ, και δεν γνωρίζει να χρησιμοποιεί τον Η/Υ στις εκπαιδευτικές και στις επαγγελματικές του δραστηριότητες.

- Επειδή παγκοσμίως το βάρος του παιδαγωγικού ερευνητικού ενδιαφέροντος πέφτει στις μικρές ηλικίες, κατά τις οποίες δημιουργούνται οι βάσεις κάθε είδους μάθησης. Τα παιδιά στην ηλικία του Δημοτικού μαθαίνουν πολλά πράγματα «οσμωτικά» και η εξοικείωση με τον Η/Υ γίνεται χωρίς προσπάθεια. Τα οφέλη που προκύπτουν από την απόκτηση γνώσης σε αυτές τις ηλικίες, δε μπορούν σε καμιά περίπτωση να είναι τα ίδια, αν παρόμοια γνώση αποκτηθεί σε μεγαλύτερη ηλικία.

- Επειδή η γνώση Η/Υ, αν χρησιμοποιηθεί με κατάλληλο τρόπο στην εκπαίδευση των παιδιών, θα τα βοηθήσει και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και μαθησιακών δυνατοτήτων και στα μαθήματα του σχολείου τους.

- Επειδή η μόρφωση του παιδιού σας είναι η σημαντικότερη επένδυση σας. Είναι κρίμα να ξοδεύεται 500 -1000€ για την αγορά ενός Η/Υ και να μην επενδύετε μόνο 35€/μήνα για να μάθει το παιδί σας να τον χρησιμοποιεί σωστά.

- Επειδή είναι απαραίτητο το παιδί από όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία να μάθει ότι ο Η/Υ είναι εκτός από παιχνίδι και «εργαλείο» δουλειάς.

-Επειδή με το να παιζει το παιδί σας, στον Η/Υ παιχνίδια και να μπαίνει στο facebook και στο youtube , δεν σημαίνει ότι «παίζει την πληροφορική στα δάκτυλα».

- Ρωτήστε αν υπάρχει τεκμηριωμένη εμπειρία της σχολής σε εκπαίδευση πληροφορικής σε μικρές ηλικίες ( αν είχαν τμήματα μικρών παιδιών πέρυσι; Ποιος δίδασκε; Τι έμαθαν; Να σας τα παρουσιάσουν αναλυτικά και με αποδείξεις …)

- Ρωτήστε αν η σχολή διαθέτει πιστοποιημένους καθηγητές για εκπαίδευση πληροφορικής σε μικρές ηλικίες.

- Ρωτήστε αν η σχολή διαθέτει άδεια λειτουργείς από τον ΕΟΠΠΕΠ ακόμη και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας για την παρεχόμενη εκπαίδευση. (πχ ISO)

- Ρωτήστε αν η σχολή συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους και πιο αναγνωρίσιμους ή φορείς πιστοποίησης πληροφορικής.

- Ρωτήστε αν το πρόγραμμα σπουδών είναι χωρισμένο σε τάξεις πληροφορικής( π.χ. όπως τα αγγλικά), με ομοιογένεια τουλάχιστον όσον αφορά την ηλικία.

- Μην εμπιστευθείτε σχολή η οποία δεν έχει εμπειρία σε προγράμματα πληροφορικής για παιδιά Δημοτικού. (Θα το καταλάβετε αν το πρόγραμμα σπουδών που σας προτείνουν είναι, ίδιο ή μοιάζει με το πρόγραμμα των ενηλίκων).

- Μην εμπιστευθείτε την εκπαίδευση των παιδιών σας σε σχολή που επιλέγει καθηγητές οι οποίοι δεν έχουν παιδαγωγική εμπειρία στο αντικείμενο που διδάσκουν.

- Μην εμπιστευθείτε την εκπαίδευση των παιδιών σας σε σχολή η οποία σας μιλάει συνεχώς για πιστοποίηση. Στις μικρές ηλικίες , η γνώση είναι σημαντικότερη από την πιστοποίηση.

- Μην εμπιστευθείτε σχολή, της οποίας δεν είναι το κύριο αντικείμενο της οι σπουδές πληροφορικής, γιατί μάλλον δεν θα το αντιμετωπίζουν και πολύ σοβαρά.

- Μην εμπιστευθείτε την εκπαίδευση των παιδιών σας σε σχολή η οποία θα έχει τμήματα ανομοιογενή, τόσο ηλικιακά όσο και σε επίπεδο γνώσεων.

Διεύθυνση
Μαραγκουδάκη 8
Σέρρες,T.K.621 22 


Επικοινωνία
»Μέσω Site
Email: info@cschool.gr
Τηλέφωνο: 23210 55532
Fax: 23210 55539