Τμήμα BASIC-1

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Πιστοποίηση ECDL – 3 ενότητες

Πιστοποίηση στην Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων

Η ενότητα αυτή σας μαθαίνει να χρησιμοποιείτε και να οργανώνετε αρχεία και φακέλους, να αποθηκεύετε και να συμπιέζετε αρχεία, να εργάζεστε στην επιφάνεια εργασίας σας χρησιμοποιώντας εικονίδια, παράθυρα, εργαλεία και ρυθμίσεις. Επίσης θα μάθετε όλα όσα χρειάζονται για την προστασία δεδομένων και συσκευών, για το κακόβουλο λογισμικό και για την υγεία των χειριστών Η/Υ και την οικολογική χρήση ΤΠΕ (Green IT) , για την έννοια των δικτύων και την πρόσβαση σε αυτά.

Πιστοποίηση στην ενότητα Επεξεργασία κειμένου Word

Αν θέλετε να αντιγράφετε και να μετακινείτε κείμενα εντός του ίδιου εγγράφου ή μεταξύ ανοικτών εγγράφων, να δημιουργείτε βασικούς πίνακες, να χρησιμοποιείτε φωτογραφίες και εικόνες, καθώς και εργαλεία συγχώνευσης αλληλογραφίας; Δώσε λύση σε όλα τα παραπάνω με πιστοποίηση στην ενότητα Επεξεργασία κειμένου Word

Πιστοποίηση στην ενότητα ECDL Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet)

Επιλέξτε την ενότητα αυτή για να μπορείτε να πραγματοποιείτε αποστολές και λήψεις μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να οργανώνετε τα μηνύματά σας να κάνετε χρήση ημερολογίων, να κάνετε χρήση του web browser, να κατανοείτε εργαλεία και ρυθμίσεις, να στοιχειοθετείτε σελιδοδείκτες/αγαπημένα και να έχετε διαδικτυακά αποτελέσματα, να μπορείτε να κάνετε εύκολα μια αναζήτηση, κριτική αξιολόγηση και να κατανοείται θέματα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και την προστασία δεδομένων.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος


    Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 καθώς και με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις που αφορούν σε αυτό, κατόπιν της ένταξής του στην εθνική νομοθεσία), τη ρητή συγκατάθεσή μου στον φορέα κατάρτισης COMPUTER.GR και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο αιτήθηκα τη συμμετοχή μου.
    Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό (newsletters) και ενημερώσεις από το ComputerGr.