ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

CODING ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Παραδίδονται μαθήματα σε ενήλικες που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό στις παρακάτω γλώσσες προγραμματισμού: Python / C / C++ / WORDPRESS 

CODING I - Age: 11+

Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τα προηγούμενα επίπεδα γνώσεων, οι μαθητές μπορούν πλέον να προχωρήσουν σε κάτι πιο εξελιγμένο και επαγγελματικό μαθαίνοντας να προγραμματίζουν με πραγματικές γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται παγκόσμια.

Στο πρόγραμμα σπουδών “CODING I” οι μαθητές διδάσκονται την γλώσσα προγραμαμτισμού python μαθαίνοντας να γράφουν απλά αλλά και σύνθετα προγράμματα. 

CODING II DB - Age: 13+

Δημιουργήστε προγραμματίζοντας με SQL, βάσεις δεδομένων και επεξεργαστείτε μόνοι σας τα δεδομένα. Ανακτήστε πληροφορίες μέσα από ερωτήματα και εμπλουτίστε τις γνώσεις σας με πιο σύνθετα ερωτήματα υλοποιόντας διάφορα projects, ώστε να μπορείτε να ανακτήσετε συγκεκριμένες πληροφορίες από την βάση δεδομένων σας.

Θα μπορείτε να δημιουργείτε μία φόρμα για την εισαγωγή, τροποποίηση και τη διαγραφή εγγραφών και δεδομένων από τις εγγραφές.

Θα είστε σε θέση να δημιουργείτε συνήθεις εκθέσεις/αναφορές και να προετοιμάζετε περιεχόμενο προς εκτύπωση ή προς ηλεκτρονική διάθεση.