Πληροφορική – Τμήματα Ενηλίκων – ECDL

Βασικό πακέτο 3 ενοτήτων

Το πακέτο αυτό οδηγεί σε πιστοποίηση φορέων πιστοποιημένων από τον ΕΟΠΠΕΠ και αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ σε όλες τις προκυρήξεις.

Πλήρες πακέτο 6 ενοτήτων

Εξειδικευμένα τμήματα

Γι’ αυτούς που θέλουν να ξεχωρίζουν

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος


    Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 καθώς και με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις που αφορούν σε αυτό, κατόπιν της ένταξής του στην εθνική νομοθεσία), τη ρητή συγκατάθεσή μου στον φορέα κατάρτισης COMPUTER.GR και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο αιτήθηκα τη συμμετοχή μου.
    Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό (newsletters) και ενημερώσεις από το ComputerGr.