Σύνδεση

Κ.Τ.Ε.Ο. Ψεκαστικών μηχανημάτων

Σταθμός επιθεώρησης ψεκαστικών μηχανημάτων GEOFARM, αδειοδοτημένος απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης. (Αριθμός Αδείας:058)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ψεκαστικού Μηχανήματος μη χορήγηση πιστοποιητικού και τοποθέτηση αυτοκόλλητου σήματος.

Προγραμματίστε τον έλεγχο του ψεκαστικού σας μηχανήματος έγκαιρα!

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4036/2012 όλοι οι αγρότες που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά μηχανήματα) υποχρεούνται μέχρι 26 Νοεμβρίου 2016 να κάνουν τουλάχιστον μία επιθεώρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικό). Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία Νάτσικας –Τσιμπίρης συμμετέχει στη διαδικασία τεχνικού ελέγχου ψεκαστικών λειτουργώντας , ως κινητή μονάδα ελέγχου ψεκαστικών με το διακριτικό τίτλο “GEOFARM ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ. - με Αρ. Αδείας 058. Για την καλύτερη προετοιμασία και καλύτερο προγραμματισμό, δημιουργούμε ενημερωτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (βίντεο), με το οποίο θα μπορεί ο κάτοχος του ψεκαστικού να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν τη νομοθεσία και κυρίως για το πώς πρέπει να προετοιμάσουν το ψεκαστικό τους μηχάνημα για τον τεχνικό έλεγχο, ο οποίος γίνεται στο χώρο τους μετά από ραντεβού. Για όλα αυτά οι ενδιαφερόμενοι θα βρίσκουν πληροφοριακό υλικό το οποίο θα εμπλουτίζεται συνεχώς, στην ιστοσελίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πιστοποίηση στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά, προκειμένου να προμηθεύονται νόμιμα τα γεωργικά φάρμακα. Πρέπει να τονιστεί, ότι η έννοια του "επαγγελματία χρήστη γεωργικών φαρμάκων" δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τον "κατά κύριο επάγγελμα αγρότη". Επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων είναι αυτός που παράγει αγροτικά προϊόντα με σκοπό την πώληση σε τρίτους, ακόμα και αν έχει άλλο κύριο επάγγελμα. Κατάρτιση και πιστοποίηση

Η πλατφόρμα που χρησιμοποιείτε διαθέτει έτοιμο υλικό 151 ερωτήσεων-απαντήσεων πολλαπλής επιλογής από την τράπεζα θεμάτων του Υπουργείου το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο όσοι αποφασίσουν να καταρτιστούν και να πιστοποιηθούν στα κέντρα μας. Διαθέτουμε παρουσιάσεις σε μορφή διαλέξεων όλης της ύλης και των ερωτήσεων. Διαθέτουμε επίσης on-line τεστ προσομοίωσης εξετάσεων 40 ερωτήσεων για την διασφάλιση της σίγουρης επιτυχίας στις εξετάσεις.

Πληροφορίες: 23210-55532