Σύνδεση

Οδηγίες σύνδεσης

 Βήματα Εισόδου στην πλατφόρμα εξάσκησης/εξέτασης

Βήμα 1ο.

Πληκτρολογήστε στον περιηγητή σας τη διεύθυνση http://www.geofarm.edu.gr

Βήμα 2ο.

Τοποθετήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας στα πεδία της φόρμας σύνδεσης και πατήστε το κουμπί εισόδου 

 

 

 

Βήμα 3ο.

 

Αφού συνδεθείτε έχετε πλέον 3 επιλογές για να ξεκινήσετε την εξάσκηση.

Α) Στην επιλογή Εξάσκηση σε 151 ερωτήσεις υπάρχουν 151 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής οπού επιλέγετε αυτήν που πιστεύετε ότι είναι η σωστή, πιέστε Επόμενο και το πρόγραμμα σας λέει εάν η επιλογή σας είναι η σωστή η λάθος με τις αντίστοιχες εικόνες.

 

 

B) Στην επιλογή Εξέταση 40 ερωτήσεων υπάρχουν 40 ερώτησης πολλαπλής επιλογής οι οποίες επιλέγονται τυχαία από την βάση των 151 ερωτήσεων που είναι στην Εξάσκηση. Ο χρόνος ολοκλήρωσης είναι 60 λεπτά και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται μετά την ολοκλήρωση του ΤΕΣΤ.

 

 

Γ) Στην επιλογή Τεστ ανα κατηγορία μπορείτε να κάνετε τεστ τα οποία ανήκουν μόνο σε συγκεκριμένη κατηγορία.

 

 

 

 

Τέλος στην επιλογή DEMO υπάρχουν κάποια τεστ τα οποία προσφέρονται σε μη εγγεγραμμένους χρήστες.