Σύνδεση

Τεχνικός Έλεγχος Ψεκαστικών Μηχανημάτων

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4036/2012 όλοι οι αγρότες που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά  μηχανήματα) υποχρεούνται μέχρι 26 Νοεμβρίου 2016 να κάνουν τουλάχιστον μία επιθεώρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού  εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων  (ψεκαστικό).

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία  Νάτσικας –Τσιμπίρης συμμετέχει στη διαδικασία τεχνικού ελέγχου ψεκαστικών  λειτουργώντας , ως κινητή μονάδα ελέγχου  ψεκαστικών  με το διακριτικό τίτλο “GEOFARM ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ. - με Αρ. Αδείας 058.

Για την καλύτερη προετοιμασία και καλύτερο προγραμματισμό, δημιουργούμε ενημερωτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (βίντεο), με το οποίο θα μπορεί ο κάτοχος του ψεκαστικού να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν τη νομοθεσία και κυρίως για το πώς πρέπει να προετοιμάσουν το ψεκαστικό τους μηχάνημα για τον τεχνικό έλεγχο, ο οποίος γίνεται στο χώρο τους μετά από ραντεβού.

Για όλα αυτά οι ενδιαφερόμενοι θα βρίσκουν πληροφοριακό υλικό το οποίο θα εμπλουτίζεται συνεχώς,  στην ιστοσελίδα.

ΟΔΗΓΙΕΣ για τον επιτυχή Τεχνικό Έλεγχο και την Πιστοποίηση του Ψεκαστικού σας Μηχανήματος :

• Για τις απαιτούμενες δοκιμές η δεξαμενή του Ψεκαστικού Μηχανήματος κατά την Επιθεώρηση πρέπει να είναι καλά πλυμένη, καθαρή και γεμάτη ΜΟΝΟ με νερό στο μισό της συνολικής χωρητικότητας.

• Το Ψεκαστικό Μηχάνημα που θα επιθεωρηθεί πρέπει ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕI:

Πλαστικό κάλυμμα προστασίας (προφυλακτήρα) στο παρτικόφ της αντλίας του Ψεκαστικού.

Μετρητή πίεσης (μανόμετρο) γλυκερίνης με ευκρίνεια 0.2 μέχρι τα 20 bar στο Χειριστήριο.

Ευανάγνωστο δείκτη στάθμης της ποσότητας του νερού της δεξαμενής του Ψεκαστικού.

Κεντρικό Φίλτρο αναρρόφησης (με κλαπέ για αποφυγή διαρροής) μεταξύ δεξαμενής και της αντλίας του Ψεκαστικού.

Κεντρική Βάνα Απορροής.

Φίλτρα κατάθλιψης στις σωληνώσεις-γραμμές μεταξύ του χειριστηρίου και των μπεκ.

Αναδευτήρας φυτοφαρμάκου

Φίλτρο τύπου σάκου (σίτα) στην κεντρική οπή πλήρωσης με νερό της δεξαμενής (στο πάνω μέρος της).

Καπάκι με βαλβίδα εκτόνωσης στο πάνω μέρος της δεξαμενής.

Χειριστήριο με κεντρικό μοχλό απομόνωσης λειτουργίας ψεκασμού και ρυθμιστή πίεσης λειτουργίας.

Ακροφύσια-Μπεκ τύπου συμμετρικά κατανεμημένα σε όλες τις μπάρες-βραχίονες σε καλή κατάσταση με Αντισταγονικές διατάξεις επάνω στη βάση των ακροφυσίων-μπεκ.

• Πρέπει να είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση, ο παραπάνω εξοπλισμός χωρίς σπασίματα-σκισίματα (όχι σκισμένα φίλτρα).

• ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να υπάρχουν εμφανείς διαρροές υγρού στο χειριστήριο, στα Μπεκ, στις σωληνώσεις, στα σημεία σύνδεσης αντλίας-δεξαμενής, κ.λ.π.

******* Προσοχή******


Για να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη παροχή πίεσης, σε αντισοιχία με τις ενδείξεις του κεντρικού μανομέτρου, σε όλα τα μπέκ του ψεκαστικού, θα πρέπει η κάθε γραμμή του ψεκαστικού μεγάλης καλιέργειας να έχει από 5 έως το πολύ 7 μπεκ.