Κ.Τ.Ε.Ο. Ψεκαστικών Μηχανημάτων

Απαραίτητο πιστοποιητικό για την δήλωση καλλιέργειας Ο.Σ.Δ.Ε.

Επικοινωνήστε στο 23210 55532 και κλείστε ραντεβού στο χώρο που βρίσκεται το Ψεκαστικό.

Ο επιθεωρητής μας θα έρθει στο χώρο σας για να κάνει οπτικό έλεγχο.

Αν το  εκαστικό τηρεί τις προδιαγραφές, τότε γίνεται άμεσα ο τεχνικός έλεγχος και η πιστοποίηση.

Αν χρειάζεται κάποιες διορθώσεις, ο επιθεωρητής μας τις επισημαίνει και τις επεξηγεί και όταν το Ψεκαστικό είναι έτοιμο επικοινωνείτε μαζί μας, για να ξαναέρθει ο επιθεωρητής (χωρίς επιπλέον χρέωση) και να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση του Ψεκαστικού.