Τι είναι η Εκπαιδευτική Ρομποτική;

Η εκπαίδευση STEM είναι συνδεδεμένη άρρηκτα με την εκπαιδευτική ρομποτική, καθώς συνδυάζει και αξιοποιεί την τεχνολογία και τα μαθηματικά. Οι μαθητές γίνονται κατασκευαστές των δικών τους ρομπότ με χρήση δομικών υλικών, κινητήρων και αισθητήρων.