- Ηλικίες: 4 - 10

- Ηλικίες: 10 - 17

Σε αυτήν την κατηγορία αναφερόμαστε σε ένα πρόγραμμα γνωριμίας με το Kids First Coding & Robotics, μια νέα πλατφόρμα εκπαίδευσης STEAM, ιδανική για να κατανοήσουν τα παιδιά από την προσχολική ηλικία τη βασική λογική του προγραμματισμού.   Με το νέο αυτό πρόγραμμα θέλουμε να θέσουμε γερές βάσεις από πολύ μικρή ηλικία στην κατανόηση εννοιών προγραμματισμού μέσα από βιωματικές δραστηριότητες που θα δώσουν στα παιδιά κίνητρα για να θέλουν να μάθουν όλο και περισσότερα.

Κάθε μάθημα είναι μια διαφορετική ιστορία – πρόκληση που δίνει το κίνητρο στα παιδιά να λύσουν ένα πρόβλημα μέσα από το προγραμματισμό του ρομπότ. Η ομάδα των μαθητών δημιουργεί τη δική της μοναδική ιστορία, την οποία στη συνέχεια εικονοποιεί με τη μορφή πίστας.

Ειναι το 1ο ΕΠΙΠΕΔΟ WEDO 2.0. Το LEGO Education WeDo 2.0 είναι σχεδιασμένο για τις τάξεις του Δημοτικού, παρέχοντας μια εκπαιδευτική λύση που θα εξάψει την περιέργεια των μαθητών ενώ παράλληλα θα βελτιώσει τις ικανότητές τους στα πεδία των φυσικών επιστημών, της μηχανικής, της τεχνολογίας και του προγραμματισμού.

Η χρήση του εκπαιδευτικού πακέτου WeDo 2.0 στη διδασκαλία STEM ενισχύει τη δυνατότητα αφομοίωσης των μαθητών των βασικών πρακτικών των φυσικών επιστημών και της μηχανικής. Οι μαθητές θέτουν ερωτήματα και λύνουν προβλήματα, δημιουργούν μοντέλα, σχεδιάζουν πρωτότυπα, ερευνούν, αναλύουν και ερμηνεύουν δεδομένα, χρησιμοποιούν αλγοριθμικό τρόπο σκέψης, αμφισβητούν βασισμένοι σε επιστημονικές αποδείξεις, αποκτούν, αξιολογούν και επικοινωνούν τη γνώση.

Ειναι το 2ο ΕΠΙΠΕΔΟ WEDO 2.0. Είναι η συνέχεια από από το προηγούμενο επίπεδο αλλά με πιο περιπλοκές και πιο δύσκολες ασκήσεις.

WEDO-SCRATCH. Προγραμματισμός του LEGO Education WeDo 2.0 με Scratch. Πιο περίπλοκος κώδικας, πιο σύνθετες κατασκευές.

Ομάδες διαγωνισμού

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ROBO START είναι μια εισαγωγή στην εκπαιδευτική ρομποτική και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πακέτο Mindstorms Ev3. Ο μαθητής λαμβάνει όλες τις βασικές γνώσεις για να συνεχίσει, γι’ αυτό και θεωρείται ο πιο βασικός κύκλος σπουδών. Πραγματοποιείται εισαγωγή στον προγραμματισμό, εξοικείωση με το περιβάλλον του προγραμματισμού και εκμάθηση των βασικών δομών προγραμματισμού.

Οι μαθητές στο συγκεκριμένο επίπεδο θα αναπτύξουν ότι έχουν μάθει στο προηγούμενο κύκλο (ROBO START), κάνοντας το ρομπότ περισσότερο ευφυές. Οι κατασκευές θα δίνουν έμφαση στη μηχανική ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξοικείωση με τα δομικά στοιχεία που τους παρέχονται.

Στο συγκεκριμένο επίπεδο οι μαθητές είναι πλέον ικανοί να επιλύσουν αρκετά πολύπλοκα προβλήματα, συνθέτοντας τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει από τα προηγούμενο επίπεδα. Ο προγραμματισμός είναι αρκετά πιο πολύπλοκος και οι κατασκευές συνθέτουν ρομποτικά σενάρια διαφόρων κατηγοριών.

Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές θεωρούνται πλέον MASTER στην εκπαιδευτική ρομποτική έχοντας παρακολουθήσει όλα τα προηγούμενα επίπεδα. Τα ρομπότ πλέον δεν κατασκευάζονται από μικρές ομάδες, αλλά συνθέτοντας μία μεγάλη ομάδα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες για κάθε μαθητή όπως ακριβώς συμβαίνει και σε μία επιχείρηση. Ο προγραμματισμός πλέον βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο προετοιμάζοντας τους μαθητές για το επόμενο επίπεδο και για τον πραγματικό κώδικα. Επίσης σε μαθητές που το επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής για απόκτηση πιστοποίησης από επίσημο φορέα πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Το επίπεδο αυτό έχει ως στόχο την συμμετοχή των ομάδων σε τοπικούς, πανελλαδικούς ή διεθνείς διαγωνισμούς. Τα παιδιά σε ομάδες έως 10 ατόμων προετοιμάζονται για τους διαγωνισμούς δουλεύοντας πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα που θα τους δοθεί. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα παιδιά που έχουν περάσει από το ROBO START, έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή τους μέσα στην προβλεπόμενη ημερομηνία (έως 08/09/2019) και μέχρι εξαντλήσεων των θέσεων (30 άτομα).

Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα προηγούμενα επίπεδα γνώσεων, οι μαθητές μπορούν πλέον να προχωρήσουν σε κάτι πιο εξελιγμένο και επαγγελματικό μαθαίνοντας να προγραμματίζουν με πραγματικές γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται παγκόσμια.