Μαθητικά Τμήματα - ECDL

Επειδή η πληροφορική θεωρείται στις μέρες μας μια νέα μορφή «εγγραματοσύνης», όπως παλαιότερα η γραφή και η αριθμητική. «Ψηφιακά αγράμματος», ή «Τεχνολογικά  Αναλφάβητος», στις μέρες μας, είναι εκείνος που δε διαθέτει χρηστικές γνώσεις σχετικά με έναν Η/Υ, και δεν γνωρίζει να χρησιμοποιεί τον Η/Υ στις εκπαιδευτικές και στις επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Επειδή παγκοσμίως το βάρος του παιδαγωγικού ερευνητικού ενδιαφέροντος πέφτει στις μικρές ηλικίες, κατά τις οποίες δημιουργούνται οι βάσεις κάθε είδους μάθησης. Τα παιδιά στην ηλικία του Δημοτικού μαθαίνουν πολλά πράγματα «οσμωτικά» και η εξοικείωση με τον Η/Υ γίνεται χωρίς προσπάθεια. Τα οφέλη που προκύπτουν από την απόκτηση γνώσης σε αυτές τις ηλικίες, δε μπορούν σε καμιά περίπτωση να είναι τα ίδια, αν παρόμοια γνώση αποκτηθεί σε μεγαλύτερη ηλικία.

Επειδή η γνώση Η/Υ, αν χρησιμοποιηθεί με κατάλληλο τρόπο στην εκπαίδευση των παιδιών, θα τα βοηθήσει και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και μαθησιακών δυνατοτήτων και στα μαθήματα του σχολείου τους.

Επειδή η μόρφωση του παιδιού σας είναι η σημαντικότερη επένδυση σας. Είναι κρίμα να ξοδεύεται 500 -1000€ για την αγορά ενός Η/Υ και να μην επενδύετε μόνο 35€/μήνα για να μάθει το παιδί σας να τον χρησιμοποιεί σωστά.

– Επειδή είναι απαραίτητο το παιδί από όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία να μάθει ότι ο Η/Υ είναι εκτός από παιχνίδι και «εργαλείο» δουλειάς.

Επειδή με το να παιζει το παιδί σας, στον Η/Υ παιχνίδια και να μπαίνει στο facebook και στο youtube , δεν σημαίνει ότι «παίζει την πληροφορική στα δάκτυλα».us nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ρωτήστε αν υπάρχει τεκμηριωμένη εμπειρία της σχολής σε εκπαίδευση πληροφορικής σε μικρές ηλικίες ( αν είχαν τμήματα μικρών παιδιών πέρυσι; Ποιος δίδασκε; Τι έμαθαν; Να σας τα παρουσιάσουν αναλυτικά και με αποδείξεις …)

Ρωτήστε αν η σχολή διαθέτει πιστοποιημένους καθηγητές για εκπαίδευση πληροφορικής σε μικρές ηλικίες.

Ρωτήστε αν η σχολή διαθέτει άδεια λειτουργείς από τον ΕΟΠΠΕΠ ακόμη και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας για την παρεχόμενη εκπαίδευση. (πχ ISO)

Ρωτήστε αν η σχολή συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους και πιο αναγνωρίσιμους ή φορείς πιστοποίησης πληροφορικής.

Ρωτήστε αν το πρόγραμμα σπουδών είναι χωρισμένο σε τάξεις πληροφορικής( π.χ. όπως τα αγγλικά), με ομοιογένεια τουλάχιστον όσον αφορά την ηλικία.

Μην εμπιστευθείτε σχολή η οποία δεν έχει εμπειρία σε προγράμματα πληροφορικής για παιδιά Δημοτικού. (Θα το καταλάβετε αν το πρόγραμμα σπουδών που σας προτείνουν είναι, ίδιο ή μοιάζει με το πρόγραμμα των ενηλίκων).

Μην εμπιστευθείτε την εκπαίδευση των παιδιών σας σε σχολή που επιλέγει καθηγητές οι οποίοι δεν έχουν παιδαγωγική εμπειρία στο αντικείμενο που διδάσκουν.

Μην εμπιστευθείτε την εκπαίδευση των παιδιών σας σε σχολή η οποία σας μιλάει συνεχώς για πιστοποίηση. Στις μικρές ηλικίες , η γνώση είναι σημαντικότερη από την πιστοποίηση.

Μην εμπιστευθείτε σχολή, της οποίας δεν είναι το κύριο αντικείμενο της οι σπουδές πληροφορικής, γιατί μάλλον δεν θα το αντιμετωπίζουν και πολύ σοβαρά.

Μην εμπιστευθείτε την εκπαίδευση των παιδιών σας σε σχολή η οποία θα έχει τμήματα ανομοιογενή, τόσο ηλικιακά όσο και σε επίπεδο γνώσεων.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

[contact-form-7 id=”776″ title=”forma endiaferontos”]