Ίδρυση

Το Computer.gr ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1998 με έδρα την πόλη των Σερρών. H αρχική επωνυμία της ήταν Computer School.

Οι ιδρυτές της επιχείρησης αυτής ήταν ο Δρ.Τσιμπίρης Αλκιβιάδης και ο κ. Νάτσικας Κων/νος, Φυσικός και η κύρια δραστηριότητα, ήταν τα μαθήματα πληροφορικής σε παιδιά και ενήλικες.

Δραστηριότητες

Από το 2011, οι δραστηριότητες του Computer.gr, έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν κυρίως τους τομείς Εκπαίδευση – Κατάρτιση – Πιστοποίηση λειτουργώντας πλέον ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ COMPUTER.GR

Απονομή του 1ου βραβείου για το νομό Σερρών κατά τα ακαδημαϊκά έτη 20042005 και 20082009, από την ECDL, για το πλήθος των εξετάσεων πιστοποίησης ECDL. Μεγάλο πλήθος εξετάσεων πιστοποίησης διεξήχθη και από άλλους φορείς συμβεβλημένους με το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, όπως το ICT , VELLUM,DIPLOMA, GLOBALCERT. Μεγάλος αριθμός μαθητών, μας εμπιστεύονται κάθε χρόνο για εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα βασικών γνώσεων στην Πληροφορική καθώς και εξειδικευμένων αντικειμένων του προγράμματος σπουδών μας.


Παλαιότερα όταν στις δραστηριότητες του ΕΕΣ υπήρχε και η  ανάπτυξη software, δημιουργήθηκαν νέα προϊόντα software με εφαρμογή συνήθως σε αθλητικές απαιτήσεις όπως τα SportScout , SVI , κ.α.,τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη από τις μεγαλύτερες ομάδες ( Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Ηρακλής κ.α.), Ομοσπονδίες ( ΕΠΟ. ΕΟΚ, ΕΓΟ κα) καθώς από Πανεπιστήμια (ΤΕΦΑΑ Θες/νίκη, Κομοτηνής). Η εταιρεία τότε απέκτησε μεγάλη εμπειρία καθώς και σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος βίντεο. Το Computer.gr (πρώην Computer School) την εμπιστεύθηκε και η “ΑΘΗΝΑ 2004” χρησιμοποιώντας την εφαρμογή SVI για τις ανάγκες της Ολυμπιάδας του 2004 σε ένα έργο μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο ,για την διαχείριση το όγκου των βίντεο δεδομένων.


Το Computer.gr (πρώην Computer School) έχει επενδύσει κονδύλια για την επιστημονική έρευνα και συνεργάσθηκε με Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, με αποτέλεσμα την επιβράβευση της το 2003 με το Διερευνητικό Βραβείο ( Exploratory Award ) στο πρόγραμμα IST της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Στο Computer.gr (πρώην Computer School) απονεμήθηκε το 3ο βραβείο Καινοτομικής Αριστεία Επιχειρήσεων Κεντρικής Μακεδονίας ,επιβραβεύοντας με τον τρόπο αυτό τα καινοτόμα προϊόντα αθλητικού λογισμικού που ανέπτυξε ,την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχει καθώς και την σωστή οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης.


Από το 2011 το Computer.gr λειτουργεί αποκλειστικά Κ.Δ.Β.Μ. κύρια δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ οι δραστηριότητες της ανάπτυξης λογισμικού μεταφέρθηκαν στην εταιρεία τεχνοβλαστό (spinn off) με διακριτικό τίτλο “SportScout” η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη.