ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Adult Coding Education

Classes are provided to adults who are interested in getting involved with programming in the following programming languages: Python / C / C++ / WordPress.

CODING I - Age: 11+

Having successfully completed the previous levels of knowledge, students can now progress to something more advanced and professional by learning to program with real programming languages used worldwide.

In the “CODING I” curriculum, students are taught the Python programming language, learning to write both simple and complex programs.

CODING II DB - Age: 13+

Create programs using SQL, databases, and independently manipulate your data. Retrieve information through queries and enhance your knowledge with more complex queries by implementing various projects, enabling you to retrieve specific information from your database.

You will be able to create a form for data entry, modification, and deletion of records and data.

You will be able to generate regular reports and prepare content for printing or electronic distribution.

Registration Form


    [select menu-937 "-" "Voucher ανέργων" "Voucher Τουρισμός" "Voucher Εργαζομένων" "Voucher ανέργων -Προσωπικό Ασφαλείας -SECURITY" "Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα" "Voucher 30-49" "Σεμινάριο: "Πρώτες βοήθειες για τον τετράποδο φίλο σου"" "Πιστοποίηση LTE" "Ρωσικά για τον Τουριστικό τομέα" "online-seminaria"]


    Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 καθώς και με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις που αφορούν σε αυτό, κατόπιν της ένταξής του στην εθνική νομοθεσία), τη ρητή συγκατάθεσή μου στον φορέα κατάρτισης COMPUTER.GR και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο αιτήθηκα τη συμμετοχή μου, καθώς επίσης έχω διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους χρήσης Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
    Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό (newsletters) και ενημερώσεις από το ComputerGr.