Η αξιοπιστία του ComputerGr και η Επιστημονική κατάρτιση της ομάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής , Πληροφορικής και Διά Βίου Μάθησης του ComputerGr οδηγούν σε συνεργασίες με εκπαιδευτικούς φορείς, όπως το Ε.Ε.Ο.Κ.Π. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το οποίο υλοποιεί σεμινάρια εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υπό την επίβλεψη του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τα σεμινάρια τα οποία αναπτύσσουμε είναι τα παρακάτω:

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.elearn.econ.uoi.gr/elearn/gr/memonomena_mathimata.html

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος


    [select menu-937 "-" "Voucher ανέργων" "Voucher Τουρισμός" "Voucher Εργαζομένων" "Voucher ανέργων -Προσωπικό Ασφαλείας -SECURITY" "Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα" "Voucher 30-49" "Σεμινάριο: "Πρώτες βοήθειες για τον τετράποδο φίλο σου"" "Πιστοποίηση LTE" "Ρωσικά για τον Τουριστικό τομέα" "online-seminaria"]


    Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 καθώς και με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις που αφορούν σε αυτό, κατόπιν της ένταξής του στην εθνική νομοθεσία), τη ρητή συγκατάθεσή μου στον φορέα κατάρτισης COMPUTER.GR και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο αιτήθηκα τη συμμετοχή μου, καθώς επίσης έχω διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους χρήσης Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
    Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό (newsletters) και ενημερώσεις από το ComputerGr.