Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα - Κατάρτιση 2021

Ολοκληρώθηκε

Για να ενεργοποιήσετε την επιταγή κατάρτισης που δικαιούστε και να ξεκινήσετε άμεσα την τηλεκατάρτιση, μπορείτε να στείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά σε μορφή pdf, png, jpeg (φωτογραφία ή scan) :

1. Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής τους στη δράση μέσα από το σύστημα του ΟΑΕΔ
2. Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
3. Βεβαίωση από τον επιβλέποντα φορέα (Δήμο ή Περιφέρεια), ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο επιβλέποντα φορέα στο πλαίσιο της υπ΄ αριθ. 4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου (Θα σας ενημερώσουμε πότε θα ζητήσετε τη βεβαίωση
από το Δήμο, όχι τώρα).

4. Το πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ για τις τρεις βασικές ενότητες (Αφορά μόνο όσους έχουν δηλώσει δεξιότητες ΤΠΕ, επιπέδου ΙΙ και ΙΙΙ)

Αν κάποιος δεν γνωρίζει πώς να βρει την αίτηση συμμετοχής του στη δράση ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:
– ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ.

1. Μετά την πρόσβασή σας στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ με τους κωδικούς σας, από το μενού που εμφανίζεται δεξιά επιλέγετε ΑΙΤΗΣΕΙΣ.

2. Βρίσκετε την αίτηση για το πρόγραμμα της Κοινωφελούς που συμμετέχετε και επιλέγοντας τον φακό που βρίσκεται στα αριστερά, μπαίνετε μέσα στην αίτηση (Δείτε εδώ).

3. Στην επόμενη οθόνη που θα μεταβείτε, κάνετε printscreen, όπου θα πρέπει να φαίνονται τα προσωπικά σας στοιχεία μαζί με τον αριθμό της αίτησης (Δείτε εδώ).

Μπορείτε να στείλετε τα δικαιολογητικά στο info@cschool.gr ή να επικοινωνήσετε στο 23210 55532

 • 23 χρόνια εμπειρίας του ComputerGr στο χώρο της Εκπαίδευσης,
  Κατάρτισης ,Δια βίου μάθησης και Πιστοποίσης προσόντων.
 • Αποκλειστικός και Στρατηγικός  Συνεργάτης για το Νομό Σερρών, της PeopleCert Education-ECDL,  για την υλοποίηση της θεωρητικής
  κατάρτισης του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα.
  Γίνε ένας από τους χιλιάδες υποψηφίους που μας έχουν τιμήσει με την εμπιστοσύνη τους στο διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα ECDL, έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί σε δεξιότητες πληροφορικής.H PeopleCert Education  δημιούργησε ένα ισχυρό Πανελλαδικό Δίκτυο Συνεργατών και συμμετέχει ενεργά στα νέα Επιδοτούμενα Προγράμματα παρέχοντας στους ωφελούμενους ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης. Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το ComputerGr, επιλέχθηκε από την PeopleCert Education, ως αποκλειστικός συνεργάτης για το νομό Σερρών.
 • Θεωρητική κατάρτιση 150 ωρών με ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης το οποίο υποχρεωτικά θα παρακολουθεί το σύνολο των ωφελουμένων.

Τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης δύναται να είναι χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων (στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες) με δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Η πιστοποίηση πραγματοποιείται μέσω εξετάσεων τις οποίες διενεργούν Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 55532 για να σας ενημερώσουμε για τις επιπλέον παροχές που σας εξασφαλίζει η εγγραφή σας για την παρακολούθηση της θεωρητικής κατάρτισης, στο ComputerGr.

ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ PEOPLECERT EDUCATION

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος  Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 καθώς και με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις που αφορούν σε αυτό, κατόπιν της ένταξής του στην εθνική νομοθεσία), τη ρητή συγκατάθεσή μου στον φορέα κατάρτισης COMPUTER.GR και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο αιτήθηκα τη συμμετοχή μου, καθώς επίσης έχω διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους χρήσης Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
  Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό (newsletters) και ενημερώσεις από το ComputerGr.